Bình Dương, Sóc Trăng, Cần Thơ tăng cường các biện pháp chống dịch

[toàn diện] thời gian:2023-11-22 11:20:33 nguồn:câu no i bâ t hu joker tác giả:Thời gian rảnh rỗi Nhấp chuột:48hạng hai
Bình Dương thông báo kích hoạt cập nhật báo cáo ngày về tình hình dịch,ìnhDươngSócTrăngCầnThơtăngcườngcácbiệnphápchốngdị còn Sóc Trăng áp dụng phân loại cấp độ dịch COVID-19, trong khi đó Sở Y tế Cần Thơ đề xuất hai phương án ứng phó dịch.

(Tổng biên tập:toàn diện)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết