【thần quay club】Thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba

[Điểm phát sóng] thời gian:2023-12-08 11:40:49 nguồn:câu no i bâ t hu joker tác giả:toàn diện Nhấp chuột:20hạng hai
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tái khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tiếp tục củng cố,ắtchặtquanhệhợptáchữunghịđặcbiệtViệthần quay club tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, mẫu mực thủy chung Việt Nam-Cuba.

(Tổng biên tập:Điểm phát sóng)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết