Nhiều hành khách dùng tài khoản VneID làm thủ tục đi máy bay

[Điểm phát sóng] thời gian:2023-11-04 00:14:04 nguồn:câu no i bâ t hu joker tác giả:Thời gian rảnh rỗi Nhấp chuột:115hạng hai
Trong ngày đầu triển khai dùng sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 (VneID) làm thủ tục bay,ềuhànhkháchdùngtàikhoảnVneIDlàmthủtụcđimá tại các cảng hàng không, phần lớn những hành khách sử dụng tài khoản này là những người trẻ.

(Tổng biên tập:Kiến thức)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết