Đức bắt giữ đối tượng âm mưu đánh bom nhằm vào dân thường

[sự giải trí] thời gian:2023-11-22 10:36:28 nguồn:câu no i bâ t hu joker tác giả:sự giải trí Nhấp chuột:146hạng hai
ĐứcbắtgiữđốitượngâmmưuđánhbomnhằmvàodânthườKhoảng 250 nhân viên cảnh sát đã được huy động tham gia chiến dịch truy bắt đối tượng âm mưu đánh bom và đã thu giữ một số nguyên liệu nổ trong số vật chứng thu được tại các địa điểm khám xét.

(Tổng biên tập:tập trung)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết