[Photo] Đặc sắc lễ nghinh Thần tại lễ hội Chùa Ông tại Đồng Nai

[Điểm phát sóng] thời gian:2023-11-04 10:41:48 nguồn:câu no i bâ t hu joker tác giả:Điểm phát sóng Nhấp chuột:160hạng hai
ĐặcsắclễnghinhThầntạilễhộiChùaÔngtạiĐồLễ nghinh Thần thuộc lễ hội Chùa Ông năm 2023 được tổ chức bằng đường thủy và đường bộ với nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc.

(Tổng biên tập:Điểm phát sóng)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết