Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

[Thời trang] thời gian:2023-10-31 08:38:05 nguồn:câu no i bâ t hu joker tác giả:Thời trang Nhấp chuột:110hạng hai
Các tác phẩm thuộc thể loại bài viết,átđộngcuộcthichínhluậnvềbảovệnềntảngtưtưởngcủaĐả mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa hai tác phẩm gồm một bài viết chính luận loại hình tạp chí và một bài viết chính luận loại hình báo.

(Tổng biên tập:tập trung)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết