Việt Nam muốn tiếp tục phát triển Quan hệ Đối tác Toàn diện với Hoa Kỳ

[Điểm phát sóng] thời gian:2023-11-04 11:56:23 nguồn:câu no i bâ t hu joker tác giả:khám phá Nhấp chuột:106hạng hai
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu,ệtNammuốntiếptụcpháttriểnQuanhệĐốitácToàndiệnvớiHoaKỳ mong muốn tiếp tục phát triển Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

(Tổng biên tập:khám phá)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết