Trưng bày gần 500 hiện vật, hình ảnh về Phật giáo vùng Tây Yên Tử

[Thời gian rảnh rỗi] thời gian:2023-11-05 06:28:08 nguồn:câu no i bâ t hu joker tác giả:Điểm phát sóng Nhấp chuột:173hạng hai
Gần 400 hiện vật và 60 hình ảnh liên quan đến các dấu tích chùa,ưngbàygầnhiệnvậthìnhảnhvềPhậtgiáovùngTâyYênTử tháp từ thời Lý-Trần và thời Lê-Nguyễn được trưng bày tại chuyên đề "Dấu thiêng Phật giáo vùng Tây Yên Tử" tại Bắc Giang.

(Tổng biên tập:sự giải trí)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết