Sân khấu, rạp phim TP.HCM đón tín hiệu vui dịp đầu Năm mới

[Thời gian rảnh rỗi] thời gian:2023-11-05 02:54:07 nguồn:câu no i bâ t hu joker tác giả:sự giải trí Nhấp chuột:54hạng hai
So với mùa Tết Nhâm Dần,ânkhấurạpphimTPHCMđóntínhiệuvuidịpđầuNămmớ các sân khấu kịch tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi hầu hết các sân khấu diễn đã bán hết vé trước Tết.

(Tổng biên tập:Thời gian rảnh rỗi)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết