Đường sắt đón chuyến tàu chuyên tuyến từ Trung Quốc tới Hà Nội

[Thời gian rảnh rỗi] thời gian:2023-11-04 23:45:08 nguồn:câu no i bâ t hu joker tác giả:Kiến thức Nhấp chuột:55hạng hai
TheĐườngsắtđónchuyếntàuchuyêntuyếntừTrungQuốctớiHàNộo lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, hoạt động vận chuyển liên vận quốc tế bằng đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có sản lượng vận tải liên tục tăng trưởng qua các năm.

(Tổng biên tập:tập trung)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết